Medzinárodný deň detskej knihy sme si pripomenuli na II. stupni ZŠ výstavou detských kníh v priestoroch školskej knižnice a hlasným čítaním rozprávok.