Žiaci druhého stupňa základnej školy pracujú dočasne dištančnou formou. Plánovanú úlohu nie je možné uskutočniť prezenčnou formou. Vyučujúci OBN pripravil pre žiakov priateho až deviateho ročníka informačný leták zameraný na linku pomoci, ktorý bol zverejnený na FB stránke školy.

linka-dôvery