Počas dní 10. 2. a 11. 2. 2020 sa na II. stupni v bežných triedach konala súťaž Rýchly čitateľ, ktorej cieľom bol nárast záujmu žiakov o čítanie a rozvoj čitateľských kompetencií. Žiaci mali za úlohu v priebehu minúty a pol správne prečítať čo najviac slov, a zároveň prečítaný text pochopiť. Učiteľ vopred pripravil knihy s podobnou čitateľskou náročnosť, z ktorých si žiaci mohli vybrať. Najvyberanejšími autormi boli Ľudo Ondrejov, Vincent Šikula a Jozef Gregor Tajovský. Z každej triedy sa vybral jeden víťaz, ktorý bol odmenený dobrou známkou a sladkou prémiou.

Vyhodnotenie:

V.A         Viktor Kostelník

VI.A       Christopfer Mačo

VII. A     Dávid Gábor

VIII.A     Viktória Duždová

IX.A        Peter Ferko