Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov, preto pri tejto príležitosti žiaci špeciálnych tried vyrobili  „Netradičnú knihu“. ( 9.3 – 12.3.2020)