Rýchly čitateľ

Dňa 31.1. 2020 sa na I. stupni konala individuálna hrová súťaž v čistom a rýchlom čítaní textu s názvom ,,Rýchly čitateľ“. Do tejto súťaže sa zapojili žiaci 1.- 4. ročníka.  Žiaci mali možnosť porovnať si techniku čítania a čitateľské zručnosti, ktoré si osvojili. Ich úlohou bolo za určený čas (1 minúta)  správne a čisto prečítať čo najviac slov. Individuálne čítali text, ktorý nepoznali. Cieľom bol  nárast záujmu žiakov o čítanie,  ich stimulácia k čítaniu, k rozvoju čitateľských zručností. Žiaci, ktorí bezchybne prečítali najviac slov, boli odmenení diplomom a malými vecnými cenami.

Vyhodnotenie:

1. miesto: Sofia Ferková IV.A                   

              Samuel Ferko II.A

2. miesto: Tomáš Ferko IV.A

              Frederika Ferková II.A

3. miesto: Imrich Ferko IV.A

              Miroslava Pohlodková II.A

              Silvia Ferková II.A