Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Tuhrina v súlade s Metodickým pokynom č. 15/2005-R oznamuje, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov vyhlasuje

v dňoch 28.01.2019 od 10:00 hod. (pondelok) – 31.01.2019 (štvrtok) chrípkové prázdniny

pre deti a žiakov ZŠ s MŠ Tuhrina 

Vyučovanie bude pokračovať dňa 4.2.2019 (pondelok).

Mgr. Zlata Chovancová – riaditeľka školy

20190131_riaditelskevolno