Prostredníctvom zážitkového učenia a samotných aktivít detí materskej školy –  sme sa dozvedeli o živote vtáčikov v zime, o potrave, ktorú môžu konzumovať a hlavne sme nadobudli dobrý pocit z toho, že sme niekomu pomohli.