Oznam – chrípkové prázdniny

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Tuhrina v súlade s Metodickým pokynom č. 15/2005-R oznamuje, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov vyhlasuje

dňa 25.01.2019 (piatok) chrípkové prázdniny

pre deti a žiakov ZŠ s MŠ Tuhrina 

Vyučovanie bude pokračovať dňa 28.01.2019 (pondelok).

Mgr. Zlata Chovancová – riaditeľka školy

20190128_riaditelskevolno