Svetový deň ochrany zvierat

4. október je pre mnoho ľudí úplne obyčajný deň, ničím výnimočný od tých ostatných. Ale predsa sa niečím odlišuje. Tento dátum je venovaný všetkým zvieratám na svete, aby sme si pripomenuli, že nielen ľudia, ale aj oni pomoc. Svetový deň ochrany zvierat  je uznávaný na celom svete a symbolizuje najmä základné práva ochrany zvierat, ktoré by malo ľudstvo plne rešpektovať.

My sme pri tejto príležitosti uskutočnili v škole 4.10. prednášku na tému Ochrana zvierat. Pozvali sme pani Mgr. Hrešovú z Regionálnej ochrany prírody v Prešove, ktorá formou prednášky podala žiakom  I.stupňa (3. -4.ročník) a II. stupňa ( 5.- 6. ročníka)  základne informácie ohľadom tejto témy. Pre žiakov bola táto prezentácia veľmi zaujímavá a dozvedeli sa veľa nových informácii.

spracovala: Mgr. Ivana Sukovská