Najkrajší prednes

V priebehu mesiaca marec si žiaci prvého stupňa za pomoci triednych učiteľov vyhľadávali básničky z rôznych zdrojov a tie predniesli na podujatí s názvom Najkrajší prednes, ktorý sa konal dňa 22. marca 2018v priestoroch I. stupňa.

Samotné podujatie sa začalo krátkou prezentáciou o narodení a pôsobení P. O. Hviezdoslava. Následne sa uviedol celý priebeh podujatia spojený s predstavením poroty a cien. Porotu tentokrát tvorili samotní žiaci z rôznych tried.

Tohto roku porota mala veľmi ťažké rozhodnutie o umiestnení na prvom, druhom či treťom mieste. Po krátkej prestávke sa porota zhodla, že prvé miesto získajú dvaja žiaci a to Patrícia Ferková a Tomáš Ferko, na druhom mieste sa umiestnili žiaci Sára Ferková a Mária Ferková a o tretie miesto sa podelili Viktória GáborováSofia Ferková. O tom, že sa žiaci skutočne pripravili svedčí aj to, že sa výnimočne udelilo štvrté a piate miesto. Obsadili ich Janka Gáborová, Samko Ferko, Dávid Gábor a Damián Cifra.

Víťazom boli odovzdané vecné ceny v podobe školských potrieb, ktoré si osladili so sladkým prekvapením.

Skutočne všetci účinkujúci sa pripravili dôsledne a vedeli predniesť svoje básničky naspamäť za čo im patrí pochvala!

spracovala: Mgr. Ivánna Pazderová