Návšteva knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove

Počas mesiaca marec sa do edukačného procesu neodmysliteľne implementujú knihy. Koncom mesiaca, dňa 26.3.2018 navštívili všetci žiaci prvého stupňa spoločne s predškolákmi MŠ knižnicu P.O. Hviezdoslava, konkrétne pobočku na Sekčove.

Žiaci sa usadili do knižnice a vypočuli si prednášku o tom, čo je knižnica, ako knižnica funguje i to, ako sa vyrábajú knihy a prečo sú v knižnici zoradené v rôznych farbách.

Menší žiaci potom počúvali rozprávku od „tety z knižnice“ a mohli si prelistovať v pestrofarebných knihách. Starší žiaci spoločne čítali a vyslúžili si tak záložky, ktoré si zobrali domov. Niektorí z nich navštívili i veľké kníhkupectvo v OC. Tu ich najviac zaujala interaktívna kniha a páčila sa im tiež vôňa nových kníh.

Cieľom podujatia bolo priblížiť žiakom ako funguje veľká knižnica i veľké kníhkupectvo a vzbudiť v nich tak záujem o čítanie kníh.

Organizátor: Mgr. J.Bednárová

Spolupráca: Mgr. A. Mikitová, Mgr. S. Hrabíková, Mgr. I.Pazderová, Mgr. R.Drabová

spracovala: Mgr. Silvia Hrabíková