Každoročne v októbri , v rámci mesiaca úcty k starším, organizujeme na našej škole aktivity, ktoré sú venované našim starkým.

Žiaci zo špeciálnych tried sa venovali peknej aktivite pri príležitostí mesiaca úcty k starším .V úvode sa porozprávali o tom, ako trávia svoj voľný čas s babkou a dedkom, ako sa k ním máme správať. Počas pracovnej činnosti si každý žiak vyrobil darček, pekný pozdrav pre svojich starých rodičov.

Zo svojich výtvorov sa žiaci veľmi tešili a tiež aj z toho ako prekvapia svojich starých rodičov.