Krásne májové sviatoky – Deň matiek a Deň rodiny sme oslávili spoločne s našimi detičkami a ich rodinami 16.mája 2023.

 „Rodina je ako strom, chráni všetko, čo je v ňom.“

Aj takými úprimnými a vrúcnymi slovami, dojemnými básňami, tancami a piesňami rozveselili naše deti srdcia svojich mamičiek, ocinkov i babičiek. Vďaku, úctu a lásku k nim deti vyjadrili v kultúrnom programe s iskričkami radosti v očkách, hrdé na to, že môžu pred svojimi blízkymi predviesť, čo si pre nich pripravili. Vo výbornej nálade tóny dojímavých piesni všetkých chytili za srdcia. Rodičia a starí rodičia odmenili svoje detičky veľkým potleskom a tie ich z lásky a úcty obdarovali milým darčekom, objatím a sladkým božtekom. Aj takto sme spoločne prežili jedno vydarené popoludnie, počas ktorého sme oslávil krásny rodinný sviatok ako jedna rodina, v príjemnej atmosfére, v rodinnej pohode a vzájomnom porozumení.