Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Tuhrine, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

poskytuje 

deťom a žiakom ZŠ s MŠ Tuhrina

dňa 21.12.2018 riaditeľské voľno

z prevádzkových dôvodov (šetrenie palivom)

Vyučovanie po dni riaditeľského voľna bude pokračovať po skončení Vianočných prázdnin dňa 8.1.2019 (t.j. utorok).

Mgr. Zlata Chovancová – riaditeľka školy

20181221_riaditelskevolno