„Čo je to za čudná tvár, čudná tvár,

Vodník, Obor, Popolvár, Popolvár,

Každý by sa čudoval, čudoval,

keby nebol karneval, karneval.“

Fašiangy, čas radosti a veselosti.

Veselá hudba sa rozliehala po škôlke a pozývala deti aspoň na malú chvíľočku do čarovného sveta rozprávok. Hlasný džavot, šťastný smiech, tajomné masky a škrabošky. Deti sa tak v jedinom okamihu zmenili na veselé rozprávkové bytosti. Batman, Spiderman, včielka Maja, princezná, aj  kuchárka si spoločne zaspievali a zarecitovali, nasledovala prehliadka  a predstavenie masiek, zábavné súťaže, malé fašiangové občerstvenie, tanečná zábava pri dobrej hudbe  a nechýbal ani diplom za krásnu karnevalovú masku s hračkou a sladkou odmenou. Takto veselo sme prežili karnevalové dopoludnie. Už teraz tešíme na budúci rok.