V októbri si žiaci v špeciálnych triedach v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu vyrobili papierové skladacie srdiečka a do nich napísali vlastnosti ľudí, ktorých majú radi. Cieľom bolo uvedomiť si náklonnosť k niektorým ľuďom, vyzdvihnúť pozitívne vlastnosti človeka, vedieť vyjadriť a zdôvodniť pozitívny vzťah k iným ľuďom, oceňovať ich dobré vlastnosti a schopnosti. Žiaci boli vedení k úcte k druhým ľuďom a zodpovednému prístupu k vzťahom.