V mesiaci máj školského roka 2021/2022 bolo náplňou práce koordinátora environmentálnej výchovy koordinovať aktivity zodpovedných vyučujúcich ku Svetovému dňu Slnka .Táto aktivita bola splnená formou prezentácii na hodinách fyziky v jednotlivých ročníkoch  a aktuálizáciou nástenky ENV k tejto téme . Ďalšou náplňou práce bolo koordinovať starostlivosť o   kvetinové záhony v areály školy. Úloha bola splnená vyučujúcimi na hodinách Techniky a Pracovného vyučovania.