Tento deň je dobrou príležitosťou vyzdvihnúť mlieko nielen ako zdraviu prospešné, ale tiež ako každodennú súčasť života. Nezabudli sme na to ani v našej materskej škole.

Pre deti sme pripravili  „mliečny deň“, počas ktorého sa deti zabavili pri rôznych tvorivých a zážitkových aktivitách. Deň sme začali tvorivo a to hneď od rána, najprv rozhovorom o tom, že mlieko je nielen chutné, ale že jeho pitie a jedenie produktov vyrobených z neho je zdraviu veľmi prospešné, potom sa deti za spevu piesne o kravičkách s elánom pustili do dolepovania kravičkiných stratených krepových fliačikov, neskôr, prostredníctvom zaujímavej prezentácie si deti rozšírili vedomosti o mlieku, jeho pôvode a o jeho spracovaní na mliečne výrobky a získané poznatky si následne overili pri výrobe plagátu – pri triedení obrázkov mliečnych výrobkov vystrihnutých z letákov, ale najväčším potešením a zážitkom pre deti bolo „dojenie“ kravičky, spojené s ochutnávkou mliečka. Celý deň sme si pochutnávali na dobrotách, ktoré nám pripravili pani kuchárky, za čo im patrí veľká vďaka. Mňam, to boli dobroty!

Tento deň sa nám vydaril a deťom sa veľmi páčil. Deti si nielenže rozšírili svoje vedomosti, ale zároveň získali aj nové zručnosti.