Ako sa stať spisovateľom, spisovateľkou sa pokúsili  žiaci VII.- IX. ročníka ZŠ. Na dané témy vytvárali zaujímavé príbehy, tvorili básničky o prírode, o láske. Potom si ich spoločne prečítali. Najkrajšie básničky, príbehy a rozprávky budú zverejnené v školskom časopise Tuhrinček.