Ideálny partner je téma, ktorou sa zaoberajú asi všetci mladí ľudia. Žiaci špeciálnych tried určovali  charakteristické vlastnosti ideálneho partnera. Pomocou brainstormingu delili vlastnosti na dobré a zlé.

V diskusii rozprávali žiaci aj o predstave svojho ideálneho partnera nie len o jeho vlastnostiach, ale aj o jeho výzore. Rozprávali o rôznych situáciách vo vzťahoch, ktoré zažili oni alebo ich príbuzní či priatelia. Vo väčšine prípadov to boli negatívne situácie, ktoré by nechceli zažiť.