Počas zaujímavej aktivity Les ukrytý v knihách, žiaci II. stupňa hovorili príbehy, čo zažili v lese. Dozvedeli sa o význame lesa, ako majú lesy chrániť. Neskôr vytvárali básničky a ilustrácie do knihy o lese.