V piatok 22. apríla si svet pripomína Deň Zeme. Ekologicky motivovaný sviatok upozorňuje ľudí na vplyv ničenia životného prostredia a podnecuje k diskusii o možných riešeniach ako zabrániť znečisteniu. Je to príležitosť upriamiť pozornosť detí na našu planétu, prírodu a životné prostredie a ich ochranu. O to sme sa snažili aj my, s našimi žiakmi na I. stupni. Náš deň sa začal krátkymi enviromentálnymi filmami o tom, čo našej zemi ubližuje a ako jej pomôcť. V tvorivých dielňach si žiaci 1. ročníka vyrobili čelenky, žiaci 2. ročníka si v krátkom kvíze overili vedomosti o našej planéte, žiaci 3.-4. ročníka vyrobili krásne pozdravy venované našej Zemi. Nakoniec sme si skrášlili okolie našej školy, vyčistili skalku, dosadili kvetinky, pozametali, vyhrabali trávu a cestu da našej školy si naši žiaci vyzdobili kresbami.