„Pred oknom, za oknom, stojí Mikuláš,

povedz nám Mikuláš čo v tom vreci máš? …“

   Aj tento rok sme čakali na Mikuláša. V deň D sme s očakávaním a napätím načúvali  cinkanie jeho zvončekov. Keď sa konečne ozvali, do triedy vstúpil Mikuláš s veľkým vrecom darčekov. Detské očká sa naplnili zvedavosťou a očakávaním. Po radostnom spoločnom zvítaní sme ho potešili pesničkami a básničkami a on nás zase obdaroval sladkými balíčkami a spoločnou fotografiou. Po dlhom otáľaní sme sa mu  napokon poďakovali a pustili ho rozdávať radosť ďalším nedočkavým dobrým detičkám.

„Banán, hruška, sladkosti, je to ale radosti.

Ďakujeme Mikuláš, príď k nám opäť o rok zas.“