Obľúbeným sviatkom mladých v mesiaci február je sviatok sv. Valentína. Tento sviatok si pripomenuli aj naši žiaci rôznou tvorbou. Žiaci vyrábali srdiečka z papiera, vystrihovali, lepili, šili, ale aj piekli sladké koláče. Na vyrobené pohľadnice písali rôzne milé priania. Svoje výrobky mohli venovať niekomu, koho majú radi. Všetky tieto aktivity žiakov zaujali a do všetkých sa aktívne zapájali.