Vianoce sú sviatky plné šťastia a darčekov. Okolo nás je všetko vyzdobené. Aj na I. stupni sa zdobilo počas celého decembra. Vyrábali sa rôzne ozdoby na stromček, okná, pozdravy – celá vianočná výzdoba. Vianočné prípravy vyvrcholili v posledný deň pred prázdninami, kedy na I. stupni prebiehali Vianočné tvorivé dielne. Po príchode do školy sme si so žiakmi pripomenuli, aké sviatky sa blížia, a čo je typické pre tieto sviatky. Zaspievali sme vianočné koledy a zarecitovali vinše. V tvorivých dielňach  žiaci  I.A triedy vyrobili pozdravy pre rodičov a zimnú krajinku. Žiaci 3.A- 4.A triedy zase pripravili pre rodičov milé prekvapenie – vianočný darček. Druháci vyrábali vianočné stromčeky z roliek toaletného papiera a výkresov, ďalej zo siete kociek darčeky pre rodičov. Na záver sme pri počúvaní vianočných piesni urobili posedenie s vopred pripravenými  perníkmi, ktoré žiaci samí pripravili a ozdobili. K perníkom sme podávali teplý čaj.