Dňa 28.4.2021 sme sa vybrali na jarnú turistickú vychádzku do blízkeho okolia .Cieľom turistickej  vychádzky bolo u detí posilňovať fyzickú a psychickú odolnosť, rozvíjať pohybovú výkonnosť a telesnú zdatnosť, vštepovať ochranárske návyky a zapojiť deti do hry- „Zbieranie lesných pokladov“ . O tom, že sa im vychádzka páčila, svedčia i naše fotografie.