Voda je tekutina vzácna,
a vôbec nie je lacná.
Keď ňou šetríme,
vodné zdroje chránime!

Je všade okolo nás. Vodu považujeme za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Ale deti v materskej škole v Tuhrine, áno. Vieme, že je vzácna, musíme ňou šetriť. Vieme, že bez nej by neexistoval život. Vieme, že nevonia, nemá farbu, ale zato má neuveriteľnú moc a je nenahraditeľná. Učíme sa spoznávať a pochopiť kde mizne, odkiaľ k nám prichádza a aké čary dokáže. Presvedčte sa s nami…..