V mesiaci  február sa žiaci  2.stupňa oboznamovali na hodinách SJL,OBN s pravidlami slušného správania v divadle,na koncerte a v kine.Materiál bol prístupný aj na nástenke spoločnej chodby špeciálnych tried.