Karneval 1. stupeň

K neodmysliteľným ľudovým zvykom počas Fašiangov patrí aj karneval, ktorý sa na našej škole konal 28.2.2020 (posledný deň pred prázdninami). Karnevalovými dekoráciami vyzdobené priestory tried sa v tento deň premenili na tanečný parket plný rozprávkových, filmových, no hlavne originálnych masiek, ktoré si žiaci vopred vymysleli a pripravili. Každá maska bola zaujímavá a jedinečná. Program plný zábavy a hier sa začal predstavením sa každej masky, ktorá bola odmenená malou sladkou dobrotou. Nasledovali detské hry a súťaže a vyhodnotenie masiek. Porota hodnotila kreativitu, tvorivosť a nápaditosť. Najkrajšie masky dostali veľkú sladkú odmenu- čokoládu. K veselej karnevalovej nálade prispela aj diskotéka, no hlavne tombola, na ktorú sa žiaci tešili už týždne vopred. Žiaci si zakúpili tombolové lístky, ktoré potom losovali a mali možnosť získať krásne tombolové ceny.

            O občerstvenie sa postarali žiaci 5.C, 6.C a 9.B triedy. Pod vedením pani učiteľky Ivánny Pazderovej žiakom upiekli sladké šišky a uvarili chutný čaj.
Prežili sme nádherný deň plný smiechu a radosti, na ktorý budeme ešte dlho spomínať. Spoza masiek žiarili veselé detské očká, ktoré si karneval veľmi užívali. Deti s nadšením tancovali, spievali, ale aj súťažili v stoličkovom tanci. Priestormi sa ozýval nielen detský smiech, ale aj veselá hudba. Úspešnosť celej akcie potvrdilo aj to, že sa žiakom vôbec nechcelo ísť domov- na prázdniny.

Vyhodnotenie masiek:

1.miesto: Jasmínka Ferková-0.A (mládenec),

   Samuel Ferko-2.A (dievčina)

2.miesto: Jenika Ferková-0.A (kuchárka)

3. miesto: Juraj Gábor-4.A (veštkyňa)