14.9.2018 žiaci špeciálnych tried zabehli 2018 m.

Touto aktivitou s názvom – BEH na TRI DUBY podporili 4. ročník Európskeho týždňa športu, čím ukázali, že šport a pohyb ich baví. Európsky týždeň športu sa koná v 38 krajinách Európy z unikátnej iniciatívy Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity. Tešíme sa, že aj my sme sa stali jeho súčasťou.

Organizátor: učitelia 2. stupňa špeciálnych tried

spracovala: Mgr. Bibiána Sabolová