… sa začala vztýčením olympijskej  a slovenskej vlajky a zapálením olympijského ohňa.

Z našich detí sa aspoň na chvíľu stali naozajstní olympionici a mohli tak zažiť pravú olympijskú atmosféru. Po prianí veľa športových úspechov, s pokrikom „Športovci do toho!”, sa pustili do jednotlivých disciplín, v ktorých si zmerali svoje sily. Po vysvetlení pravidiel jednotlivých disciplín, za hlasného povzbudzovania, sa súťažilo v 5 športových disciplínach a to v behu na krátku vzdialenosť, v behu cez prekážky, v hode „oštepom”, v hode guľou a v skoku do diaľky. Deti radi športujú a sú veľmi šikovné. Disciplíny im nerobili problémy a zvládli ich hravo. Rešpektovali pravidlá pri športovaní, tešili sa zo spontánnych pohybových aktivít, smiali sa, povzbudzovali a spoločne prežívali úspechy aj neúspechy kamarátov. Odmenení boli všetci súťažiaci a právom získali zaslúženú medailu. Okrem sladkej odmeny a diplomov si zo súťaží odniesli aj veselé zážitky a pekné spomienky na vydarenú športovú akciu. Zároveň sme splnili aj cieľ letnej olympiády – budovať u detí pozitívny vzťah k pohybu a športu.