Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov VII.A triedy II. stupňa základnej školy že po konzultácii so zriaďovateľom školy triedy prechádzajú na dištančné vzdelávanie od 31. januára 2022 do 04. februára 2022.

Zdôvodnenie:

Trieda bude v uvedenom termíne uzavretá z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19. Žiaci  VII.A triedy sú 5 dní v domácej izolácii a musia dodržiavať karanténne opatrenia.

Prezenčné vzdelávanie bude obnovené 7. februára 2022 .