Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa teší každý z nás. Čas lásky a pokoja….Obdobie, ktoré momentálne prežívame, dáva zabrať zdraviu fyzickému, ale častokrát i duševnému. V tomto predvianočnom čase sa naši žiaci I. a II. stupňa rozhodli DÁVAŤ namiesto dostávať. Vianočná pošta ako jeden z tradičných symbolov Vianoc, ktorý dnes už akosi vyšiel z módy, rukou písané prianie, je to ozajstný dar a symbol toho, že na nás niekto myslí. Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy vyrobili vianočné pozdravy. Pozdravy s posolstvom Vianoc putovali do rúk zamestnancov našej školy. Veríme, že naše pozdravy ich potešili a pohladili na duši. Prajeme všetkým veľa zdravia, krásne adventné obdobie a radostné prežitie Vianoc.