Žiaci špeciálnych tried sa s týmto autorom a jeho dielom stretli prvýkrát. V úvode sme si povedali ako to v rokoch, kedy vzniklo toto dielo vyzeralo v Anglicku a spomenuli sme aj iné knihy Charlesa Dickensa.
Žiaci prečítali skrátenú verziu Vianočnej koledy. Prerozprávali stručne obsah a spolu sme viedli diskusiu. Charakterizovali Ebenezera Scrooga, jeho zlé, ale aj dobré vlastnosti, rozprávali prečo bolo nutné, aby ho navštívili duchovia. Žiaci spomínali, aké boli ich minulé Vianoce, aké budú súčasné, ale aj to aké by chceli mať budúce Vianoce a čo pre to musia robiť.
Po diskusii si žiaci pozreli animovanú rozprávku Vianočná koleda, ktorá bola totožná s knižnou verziou.