Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov V.A a IX.A triedy,
že po konzultácii so zriaďovateľom školy triedy prechádzajú na dištančné vzdelávanie od 10. decembra 2021 do 17. decembra 2021

Zdôvodnenie: 
Triedy budú v uvedenom termíne uzavreté z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 u žiakov.

Žiaci  V.A a IX.A triedy sú 10 dní v domácej izolácii a musia dodržiavať
karanténne opatrenia.
Prezenčné vzdelávanie bude obnovené po vianočných prázdninách .