Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov týchto tried:

V.A, VI.A, VII.A, VIII.A IX.A, že po konzultácii s RÚVZ v Prešove triedy prechádzajú na dištančné vzdelávanie od 19. novembra 2021 do 26. novembra 2021

Zdôvodnenie:

Triedy V.A, VI.A, VIII.A, IX.A budú v uvedenom termíne uzavreté z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19. Žiaci  týchto tried sú  v domácej izolácii a musia dodržiavať karanténne opatrenia.

Trieda VII.A prechádza na dištančné vzdelávanie bez karantény žiakov.

Prezenčné vzdelávanie bude obnovené od 29. novembra 2021.

                                                                                       Mgr. Zlata Chovancová

                                                                                               riaditeľka školy