Žiaci druhého stupňa základnej školy si na hodinách ANJ za pomoci p. učiteľa Končulu rozobrali tému ,,Obchodovanie s deťmi,,.

Obchodovanie s deťmi často zneužíva extrémnu chudobu rodičov. Títo môžu predať deti obchodníkom, aby sa vyplatili z dlhov alebo získali príjem alebo sa môžu stať obeťou podvodu týkajúceho sa vyhliadok na vyučenie sa detí a ich lepší ďalší život.
Prostredníctvom videa sme sa snažili žiakom priblížiť problematiku a ukázať im prečo sa niečo také deje vo svete a prečo je to tak nebezpečne. Hovoríme o sexuálnom vykorisťovaní, pracovnom vykorisťovaní, nútenom žobraní a nútenom sobáši. Je to problém ktorí sa deje aj okolo nás, a je len na nás aby sme nezatvárali pred týmto problémom oči a začali sa on viac zaujímať.