Aj tento rok sme si v apríli pripomenuli Deň Zeme. Žiaci špeciálnych tried sa rozprávali o tom, ako ochraňujeme životné prostredie. Nezabudli spomenúť šetrenie elektrickou energiou, vodou, separovanie a recyklovanie odpadu, starostlivosť o rastliny a zvieratá. 

DEŇ-ZEME