Počas vianočných sviatkov nemôžeme byť so všetkými tými, ktorých máme radi a záleží nám na nich. Preto by ste si mali nájsť aspoň chvíľku voľného času na to, aby ste im popriali príjemné sviatky a dali im aj takýmto spôsobom vedieť, že sú pre vás vzácni.

Vianoce sú o čase strávenom s priateľmi a rodinou. Taktiež sú o vytváraní šťastných spomienok, ktoré vám zostanú navždy. Želáme celej rodine takéto šťastné a príjemné sviatky a pripájame vám inšpirácie na milé verše či malé darčeky.

Práve takéto vianočne inšpirácie vyrábali žiaci špeciálnych tried a prvého stupňa, pretože im už od nižších tried vysvetľujeme, že Vianoce sú časom lásky, dobroty a tepla domova kedy sa navzájom obdarúvame a prežívame krásne spoločné chvíle s rodinou a priateľmi. Ďakujme za najväčší dar Vianoc, za Božieho syna Ježiša Krista, za jeho lásku, dobrotu a štedrosť.