V rámci hodín THD sme spolu so žiakmi 5.A zveľaďovali areál školy a naše okolie tým že sme odstraňovali sneh z chodníkov školy. Žiaci zozbierali odpadky čím pripomenuli význam a dôležitosť čistého životného prostredia. Takýmto spôsobom žiaci pomáhajú aj sebe a vytvárajú si návyky, potrebné pre lepší a zdravší život.