Jeden februárový deň bol pre šiestakov zo špeciálnej triedy netradičný – stali sa z nich čarodejníci a vyučovalo sa na ,,Rokforte“. Myslím, že tento zvláštny a zaujímavý deň sa nám vydaril. Žiaci  mali z neho radosť.

Netradičné vyučovacie metódy sa čoraz častejšie stávajú bežnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu mnohých škôl. A tak sme si vyskúšali celodenné učenie na ,,rokfortskej škole“, kde sa žiaci zážitkovým učením preniesli do krajiny Harryho Pottera. Hneď v úvode prvej vyučovacej hodiny sa žiaci rozdelili do 4 skupín:  Chrabromil, Slizolin, Bifľomor a  Bystrohlav. Samozrejme každý si z čarovného klobúka vytiahol svoju fakultu. Každá skupina mala aj svoje odznaky s logom fakulty. Záujem o prácu bol veľký, s nadšením riešili všetky úlohy. Na hodine čítania si vypracovali pracovný list – Minikvíz  Harry Potter, precvičili si aj vybrané slová. Na hodine matematiky si zasa precvičili násobenie, delenie, sčítanie a odčítanie. Na  vlastivede sme sa  zoznámili s pani Pomonou  Prýtovou z Rokfortu, ktorá nám ukázala niekoľko liečivých bylín, zoznámila nás s ich účinkami a nakoniec sme si urobili pekný herbár liečivých bylín. Keďže vonku sme mali krásne počasie a samozrejme sneh, tak sme sa v rámci telesnej výchovy vybrali sánkovať. Snehu bolo neúrekom a kopec bol len náš. Po sánkovačke nás čakal v triede teplý čaj a sladká odmena. Vyučovanie sa žiakom  páčilo, verím, že si ho opäť niekedy zopakujeme. Už sa na to tešíme.