Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. jún) žiaci absolvovali prednášku zameranú na zdôraznenie potreby ochrany životného prostredia v záujme zachovania existencie ľudstva na planéte Zem. Okrem prednášky si žiaci pozreli dokument, poukazujúci na faktory poškodzujúce životné prostredie, s následnou vychádzkou, pri ktorej žiaci pozorovali jednotlivé zložky životného prostredia a rôzne faktory vplývajúce naň.