Deň najlepších priateľov je dňom oslavy priateľstva. Počiatkom bolo stretnutie asi štyridsiatich mladých ľudí v Richmonde v roku 2001, ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Žiaci špeciálnych tried ZŠsMŠ Tuhrina na pracovnom vyučovaní uplietli náramky priateľstva, ktoré si navzájom povymieňali a tiež  darovali svojim priateľom.