Druhá májová nedeľa už tradične patrí  všetkým mamám. Byť mamou je najkrajším poslaním každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. Deň matiek je špeciálny deň povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás robia.

Tento deň sme si na našej škole pripomenuli v piatok 11.májaŽiaci I. stupňa si vopred pod vedením triednych učiteliek nacvičili básne, piesne a tance, ktorými chceli svoje mamy potešiť počas svojho vystúpenia, ktoré sa konalo v kultúrnom dome.  Každé dieťa obdarilo svoju mamu milým blahoželaním v podobe srdiečka, ktoré nám pomohli vyrobiť žiaci špeciálnych tried.

Po vystúpení nasledovala súťaž Vilomeniny. Pre matky s deťmi sme nachystali rôzne hry a súťaže, prostredníctvom ktorých si mohli  preveriť svoje zručnosti, bystrosť a pohotovosť. Matky a deti  sa rozdelili do troch desaťčlenných súťažných družstiev a zvolili si svojho kapitána. Prvých 5 bodov dostali  súťažiaci hneď v prvej disciplíne, kde išlo o to, aby v časovom limite 1 min. doniesli vopred určené predmety . Potom súťažili v disciplínach Noemova archa, Obchod s obuvou,  Farbičkové preteky a Slepý vláčik. Na záver, tak ako aj v televíznych Vilomeninách, mali matky  možnosť overiť si zručnosť pri sťahovaní obrusa s taniermi (samozrejme len s papierovými) a získať ďalšie body. Matky so svojimi ratolesťami sa s veľkou usilovnosťou zapájali do jednotlivých disciplín vo viere, že práve ich družstvo zvíťazí.

Víťazné družstvo bolo odmenené poukážkou v hodnote 10€  na nákup sladkostí v COOP Jednota. Ostatní súťažiaci za účasť dostali taktiež poukážky, a to v hodnote 7€  a 5€. Na záver si všetci prítomní pochutnali na palacinkách, ktoré napiekla pani učiteľka I. Pazderová spolu so svojimi žiačkami. Tento deň sa vydaril a veríme, že sa páčil deťom, no hlavne mamičkám, čo bolo vidno na ich usmievavých tvárach.

Organizátor: učiteľky I. stupňa

spracovala: Adriana Mikitová