Oznam o Testovaní deviatakov – T9 2019

Národný ústav certifikovaných meraní – NÚCEM –  realizuje celoslovenské testovanie žiakov z predmetov SJL a MAT – Testovanie 9 – 2019. Hlavný termín testovania je streda, 3. apríl 2019. 

Náhradné testovanie sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019 (utorok, štvrtok), zúčastnia sa ho len tí žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v riadnom termíne. Náhradné testovanie sa uskutoční v krajských mestách v školách, ktoré určí príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja v spolupráci s NÚCEM.

Ďalšie informácie o testovaní deviatakov:

Zakladne_informacie_T9_2019_final