Oznam-o-prerušení-vyučovania-06.02.2023-_07.02.2023