Medzinárodný deň detskej knihy bol vyhlásený v roku 1967 Medzinárodným výborom pre detskú knihu. Tento deň bol stanovený na počesť dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena v roku 1805.

Dieťa modernej doby siahne  po knihe je už len v nevyhnutných prípadoch. Elektronické zariadenia nahradili papier a čítanie klasických kníh sa už nenosí. Dnes sme žiakom 1. ročníka ukázali „neobyčajné detské knihy“. Knihy môžu skrývať prekvapenia,  môžu nám zahrať pieseň, rozprávať sa či hýbať sa pomocou aplikácie v mobile.  Najviac zaujala kniha s klavírom. Spoločne sme sa zahrali na malých virtuózov a zaspievali si ľudové piesne. Kniha Kúzelné čítanie nám ukázala, že nám kniha sa môže čítať aj sama, dokáže nám ukladať otázky, či na ne odpovedať. Kniha má byť náš kamarát.

Organizátor: vyučujúci ŠT

Spracovala: Ing. Marcela Marušová