Už je zima, už je mráz, 

kam sa vtáčik, kam schováš?

Našiel som si búdku malú,

tam si chodím po potravu.

Táto básnička sprevádzala našu prácu počas celého týždňa od 9.1.2023 – do 13.1.2023. Zamerali sme sa  na vtáčiky, ktoré počas zimy zostávajú u nás. Zima je pre nich veľmi náročným obdobím , ale našťastie sme tu „my“, ktorí môžeme pomôcť . Deti sa oboznamovali  s týmito vtáčikmi, vyrábali kŕmidlo a „koláčiky“ pre vtáčiky .

…Je veľmi dôležité, aby sme si všímali jeden druhého a navzájom si pomáhali…