Rozhodnutie o poskytnutí riaditeľského voľna

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Tuhrine, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

poskytuje 

deťom a žiakom ZŠ s MŠ Tuhrina

dňa 19.6.2019 riaditeľské voľno

z organizačných dôvodov

Vyučovanie bude pokračovať dňa 20.6.2019 (t.j. štvrtok).

Mgr. Zlata Chovancová – riaditeľka školyRiaditeľské-voľno-19.06.2019