Riaditeľstvo  Materskej školy v Tuhrine po dohode so zriaďovateľom Obcou Tuhrina a v súlade s legislatívou určuje zápis detí pre školský rok 2020/2021 nasledovne:

Kritériá-prijímania-detí-do-MŠ-na-školský-rok-2020-2021

Rozhodnutie-MŠVVaŠ-SR